Liên hệ
Thành lập công tyluatdongdo@gmail.com

Kế toán, thuế, BHXHTrangpth@luatdongdo.vn

Tái cấu trúc, thay đổi ĐKKDhaimb@luatdongdo.com

Giấy phép, CN, VPĐDluatdongdo@gmail.com


Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
Đăng ký thành lập chi nhánh công ty nước ngoài

Luật sư Đông Đô tư vấn thủ tục đăng ký thành lập chi nhánh công ty nước ngoài (liên doanh hoặc 100 vốn nước ngoài) tại Hà Nội như sau:

 

I/ Tư vấn điều kiện cần thiết để thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Hà Nội:

1/ Phải có giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh được cấp tại Việt Nam.

2/ Chưa lập chi nhánh nào tại địa phương dự kiến lập chi nhánh công ty nước ngoài.

3/ Có văn phòng trụ sở chi nhánh hợp pháp.

4/ Có ngành nghề kinh doanh phù hợp với ngành nghề kinh doanh/ hoạt động của công ty.

 

II/ Hồ sơ đăng ký thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Hà Nội:

Khách hàng cần lập một bộ hồ sơ thành lập chi nhánh công ty 100 vốn nước ngoài tại Việt Nam bao gồm:

1. Thông báo lập Chi nhánh (đối với trường hợp Đăng ký hoạt động Chi nhánh).

2. Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản về việc lập Chi nhánh:

+ Của Chủ sở hữu Công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch Công ty đối với Công ty TNHH1 thành viên.

+ Của Hội đồng thành viên Công ty đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên.

+ Của Hội đồng quản trị đối với Công ty Cổ phần.

+ Của các thành viên hợp danh đối với Công ty hợp danh

3. Bản sao hợp lệ (bản sao có công chứng hoặc chứng thực của cơ quan cấp) quyết định bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh.

4. Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư của doanh nghiệp (trường hợp doanh nghiệp không có trụ sở chính tại nơi lập chi nhánh dự kiến).

5. Bản sao Điều lệ công ty đối với công ty TNHH, Công ty Cổ phần, công ty Hợp danh (trường hợp doanh nghiệp không có trụ sở chính tại nơi lập chi nhánh dự kiến).

6. Đối với chi nhánh kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề phải có thêm bản sao hợp lệ (bản sao có công chứng hoặc chứng thực của cơ quan cấp) chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu chi nhánh hoặc cấp phó của người đứng đầu chi nhánh.

7. Đối với chi nhánh có kinh doanh ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì yêu cầu phải đáp ứng các điều kiện kèm theo hồ sơ, như: dịch vụ bảo vệ, dịch vụ việc làm ...

8. Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của Giám đốc chi nhánh bản sao có chứng thực.

9. Hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh của chi nhánh có công chứng hoặc chứng thực.

10. Giấy ủy quyền hoặc giấy giới thiệu cho người đi làm thủ tục thành lập chi nhánh.

 

III/ Thủ tục thực hiện:

1/ Thời gian thực hiện dự kiến: 10 ngày làm việc

2/ Số lượng hồ sơ: 2 bộ chính

3/ Nơi thực hiện: Sở kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319 / 09111771155   /   F:
E: luatdongdo@gmail.com
Hotline: 09 11 77 11 55 - 098 301 7755


Công ty luật