Liên hệ
Thành lập công tyluatdongdo@gmail.com

Kế toán, thuế, BHXHTrangpth@luatdongdo.vn

Tái cấu trúc, thay đổi ĐKKDhaimb@luatdongdo.com

Giấy phép, CN, VPĐDluatdongdo@gmail.com


Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
Địa chỉ các phòng đăng ký kinh doanh tại Hà Nội

Luật sư Đông Đô thông tin về địa chỉ các phòng đăng ký kinh doanh tại Hà Nội để khách hàng liên hệ như sau:

 

1/ Phòng đăng ký kinh doanh số 1 - Địa chỉ: Tầng 2, nhà B10A, khu đô thị Nam Trung Yên, Hà Nội

2/ Phòng đăng ký kinh doanh số 2 - Địa chỉ: Tầng 2, nhà B10A, khu đô thị Nam Trung Yên, Hà Nội

3/ Phòng đăng ký kinh doanh số 3 - Địa chỉ: Tầng 2, nhà B10A, khu đô thị Nam Trung Yên, Hà Nội

4/ Bộ phận hồ sơ một cửa (Sở kế hoạch và Đầu tư + Công an Hà Nội) - Địa chỉ: Tầng 2, nhà B10A, khu đô thị Nam Trung Yên, Hà Nội

5/ Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp - Sở kế hoạch và Đầu tư - Địa chỉ: Tầng 2, nhà B10A, khu đô thị Nam Trung Yên, Hà Nội.

6/ Các phòng ban khác và phòng Đầu tư nước ngoài - thuộc Sở kế hoạch và Đầu tư Hà Nội vẫn đặt tại địa chỉ cũ (16 - Cát Linh).

 

Đề nghị các doanh nghiệp liên hệ trực tiếp với phòng đăng ký kinh doanh.

 

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319 / 09111771155   /   F:
E: luatdongdo@gmail.com
Hotline: 09 11 77 11 55 - 098 301 7755


Công ty luật