Liên hệ
Thành lập công tyluatdongdo@gmail.com

Kế toán, thuế, BHXHTrangpth@luatdongdo.vn

Tái cấu trúc, thay đổi ĐKKDhaimb@luatdongdo.com

Giấy phép, CN, VPĐDluatdongdo@gmail.com


Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
Dịch vụ tư vấn giảm vốn điều lệ công ty

Luật sư Đông Đô cung cấp dịch vụ tư vấn về việc giảm vốn điều lệ công ty cho khách hàng như sau:

 

Bước 1: Tư vấn về các điều kiện giảm vốn điều lệ

- Giảm vốn điều lệ chỉ áp dụng cho Công ty cổ phần, công ty TNHH 2 thành viên, công ty hợp danh.

- Doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH 1 thành viên không được giảm vốn điều lệ.

- Đối với công ty TNHH 2 thành viên phải là doanh nghiệp đã hoạt động từ 2 năm trở lên mới được thực hiện giảm vốn điều lệ.

- Giảm vốn điều lệ công ty có các hình thức giảm như: Hoàn trả vốn góp các thành viên, cổ đông + Giảm vốn điều lệ do tài sản công ty giảm + Giảm vốn điều lệ do các cổ đông không mua hết số cổ phần đã cam kết mua.

 

Bước 2: Soạn thảo hồ sơ giảm vốn điều lệ công ty

- Soạn thảo thông báo thay đổi nội dung về việc giảm vốn điều lệ.

- Biên bản họp về việc giảm vốn điều lệ.

- Quyết định họp về việc giảm vốn điều lệ.

- Lý do giảm vốn điều lệ, tỉ lệ giảm các cổ đông/thành viên.

- Báo cáo tài chính thể hiện cho việc giảm vốn điều lệ là hợp pháp.

 

Bước 3: Tư vấn sau khi giảm vốn điều lệ

- Tư vấn về việc lập mẫu thông báo gửi bên thuế sau khi thay đổi.

- Tư vấn và cung cấp các biểu mẫu, văn bản có liên quan để gửi cơ quan liên quan sau khi giảm vốn điều lệ.

- Cung cấp miễn phí văn bản pháp luật trong suốt quá trình hoạt động.

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319 / 09111771155   /   F:
E: luatdongdo@gmail.com
Hotline: 09 11 77 11 55 - 098 301 7755


Công ty luật