Hỗ trợ trực tuyến
Thành lập công tygiapht_luatdongdo

Kế toán, thuế, BHXHtrangpth_1801

Tái cấu trúc, thay đổi ĐKKDhaimb_luatdongdo

Giấy phép, CN, VPĐDgiapht_luatdongdo


P204, nhà A6B, Nam Trung Yên, Hà Nội
Điều kiện kinh doanh mua bán vàng trang sức

Điều kiện kinh doanh mua, bán vàng trang sức:

Doanh nghiệp kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

 

1. Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, có đăng ký kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

2. Có địa điểm, cơ sở vật chất và các trang thiết bị cần thiết phục vụ cho hoạt động mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ.

3. Niêm yết công khai tại địa điểm giao dịch về khối lượng, hàm lượng vàng, giá mua, giá bán các loại sản phẩm vàng trang sức, mỹ nghệ và chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng sản phẩm bán ra thị trường.

4. Chấp hành các quy định của pháp luật về chế độ kế toán, lập và sử dụng hóa đơn chứng từ.

5. Tuân thủ các quy định của pháp luật về đo lường.

6. Có biện pháp và trang thiết bị bảo đảm an toàn trong hoạt động kinh doanh.

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: P204, nhà A6B, Nam Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 04 6656 4319 / 091 452 2626   /   F: 04 6281 7104
E: luatsu@luatdongdo.com & luatdongdo@gmail.com
Hotline: 09 11 77 11 55 - 098 301 7755


tuvi, Thoi trang