Liên hệ
Thành lập công tyluatdongdo@gmail.com

Kế toán, thuế, BHXHTrangpth@luatdongdo.vn

Tái cấu trúc, thay đổi ĐKKDhaimb@luatdongdo.com

Giấy phép, CN, VPĐDluatdongdo@gmail.com


Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
Hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty tại Hà Nội

Công ty Luật Đông Đô hướng dẫn hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh cho doanh nghiệp tại Hà Nội như sau:

 

1. Hồ sơ đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh bao gồm:

- Thông báo bổ sung ngành nghề kinh doanh.

- Biên bản họp về việc thay đổngành nghề kinh doanh.

- Quyết định họp về việc thay đổi ngành nghề kindoanh.

- Các tài liệu khác kèm theo hồ sơ thay đổi theo quy định.

 

2. Cơ quan xử lý và thời gian thực hiện:

- Sở kế hoạch và Đầu tư

- Thời gian từ 4-5 ngày làm việc

 

3. Phạm vi công việc của Luật sư:

- Tư vấn và đại diện thực hiện các công việc soạn thảo hồ sơ, theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh.

- Thay mặt khách hàng thực hiện các công việc sau khi bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319 / 09111771155   /   F:
E: luatdongdo@gmail.com
Hotline: 09 11 77 11 55 - 098 301 7755


Công ty luật