Liên hệ
Thành lập công tyluatdongdo@gmail.com

Kế toán, thuế, BHXHTrangpth@luatdongdo.vn

Tái cấu trúc, thay đổi ĐKKDhaimb@luatdongdo.com

Giấy phép, CN, VPĐDluatdongdo@gmail.com


Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
Hồ sơ thay đổi chủ tịch Hội đồng quản trị công ty tại Hà Nội

Công ty Luật Đông Đô hướng dẫn khách hàng trong việc thiết lập hồ sơ thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty như sau:

 

1. Hồ sơ thay đổi chủ tịch HĐQT công ty cổ phần bao gồm:

- Thông báo thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần.

- Biên bản họp về việc thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần.

- Quyết định họp về việc thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần.

- Các tài liệu kèm theo hồ sơ khác theo quy định.

 

2. Liên hệ Luật sư khi cần tư vấn:

- Email: luatdongdo@gmail.com

- Điện thoại: 0911771155

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319 / 09111771155   /   F:
E: luatdongdo@gmail.com
Hotline: 09 11 77 11 55 - 098 301 7755


Công ty luật