Liên hệ
Thành lập công tyluatdongdo@gmail.com

Kế toán, thuế, BHXHTrangpth@luatdongdo.vn

Tái cấu trúc, thay đổi ĐKKDhaimb@luatdongdo.com

Giấy phép, CN, VPĐDluatdongdo@gmail.com


Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
Hồ sơ thay đổi cổ đông công ty cổ phần tại Hà Nội

Hồ sơ thay đổi cổ đông công ty cổ phần do chuyển nhượng.

 

1. Hồ sơ bao gồm:

- Thông báo thay đổi cổ đồng công ty cổ phần.

- Biên bản họp về việc thay đổi cổ đồng công ty cổ phần.

- Quyết định họp về việc thay đổi cổ đồng công ty cổ phần.

- Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng cổ phần được ký bởi các cổ đông.

- Các tài liệu kèm theo hồ sơ khác theo quy định.

 

2. Liên hệ Luật sư khi cần tư vấn:

- Email: Luatdongdo@gmail.com

- Điện thoại: 0911771155

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319 / 09111771155   /   F:
E: luatdongdo@gmail.com
Hotline: 09 11 77 11 55 - 098 301 7755


Công ty luật