Liên hệ
Thành lập công tyluatdongdo@gmail.com

Kế toán, thuế, BHXHTrangpth@luatdongdo.vn

Tái cấu trúc, thay đổi ĐKKDhaimb@luatdongdo.com

Giấy phép, CN, VPĐDluatdongdo@gmail.com


Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Luật sư Đông Đô cung cấp dịch vụ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài với nội dung bao gồm:

 

1. Tư vấn miễn phí các quy định trước khi thành lập:

- Tư vấn điều kiện thành lập có vốn đầu tư nước ngoài.

- Tư vấn các tài liệu cần chuẩn bị trước khi quyết định thành lập công ty liên doanh.

- Tư vấn hồ sơ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

- Tư vấn về vốn đầu tư, vốn pháp định của các bên tham gia trong công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

- Tư vấn Cơ cấu và tổ chức thành viên công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

- Tư vấn cách đặt tên công ty có vốn đầu tư nước ngoài phù hợp với pháp luật Việt Nam.

- Tư vấn về đăng ký ngành nghề Đăng ký kinh doanh (lựa chọn, sắp xếp ngành nghề và dự tính ngành nghề kinh doanh sắp tới), tư vấn những điều kiện trước, những điều kiện sau đối với nghành nghề đăng ký kinh doanh.

- Tư vấn về kiến thức thuế của doanh nghiệp khi đi vào hoạt động.

- Tư vấn xin ưu đãi đầu tư đối với công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

- Tư vấn cách phân chia lợi nhuận của các thành viên công ty khi quyết toán sau năm tài chính .

- Tư vấn về các vấn đề thuế đối với doanh nghiệp khi đi vào hoạt động Cung cấp mẫu tờ khai và hướng dẫn kê khai thuế. 

 

2. Cử Luật sư hoặc chuyên viên tư vấn soạn thảo hồ sơ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài:

Hồ sơ bao gồm:

- Giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

- Soạn thảo Điều lệ Công ty có vốn đầu tư nước ngoài phù hợp với từng loại hình (Cổ phần, Trách nhiệm hữu hạn ...).

- Soạn thảo danh sách sáng lập viên công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

- Sổ đăng ký thành viên sáng lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

- Bản xác nhận số dư tài khoản của Ngân hàng đối với các cổ đông, sáng lập viên tham gia thành lập.

- Báo cáo tài chính các cổ đông, sáng lập viên là tổ chức tham gia thành lập.

- Các tài liệu khác như: đăng ký kinh doanh đối với tổ chức, Hộ chiếu (hoặc CMND) đối với cá nhân tham gia thành lập....

- Và những văn bản khác do Luật sư chúng tôi soạn thảo.

 

3. Đại diện làm thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

- Đại diện nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước về đầu tư.

- Theo dõi tiến độ của việc nộp hồ sơ, giải quyết hồ sơ của cơ quan nhà nước.

- Đại diện nhận kết quả về việc thành lập công ty.

- Hướng dẫn các thủ tục có liên quan sau khi thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

 

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319 / 09111771155   /   F:
E: luatdongdo@gmail.com
Hotline: 09 11 77 11 55 - 098 301 7755


Công ty luật