Hỗ trợ trực tuyến
Thành lập công tygiapht_luatdongdo

Kế toán, thuế, BHXHtrangpth_1801

Tái cấu trúc, thay đổi ĐKKDhaimb_luatdongdo

Giấy phép, CN, VPĐDgiapht_luatdongdo


P204, nhà A6B, Nam Trung Yên, Hà Nội
Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh tư vấn xây dựng

Luật sư chúng tôi tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong việc thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh lĩnh vực Tư vấn xây dựng như sau:

 

1/ Tư vấn lựa chọn ngành nghề phù hợp:

- Tư vấn khách hàng lựa chọn ngành nghề theo hệ thống ngành nghề kinh tế quốc dân (quyết định 10/2007 và quyết định 337/2007 của chính phủ).

- Tư vấn khách hàng lựa chọn ngành nghề theo quy định pháp luật chuyên ngành (trường hợp không có tên ngành nghề như mong muốn trong quyết định 10/2007 và quyết định 337/2007).

- Tư vấn khách hàng lựa chọn ngành nghề theo chứng chỉ hành nghề: thiết kế, tư vấn kiến trúc, định giá xây dựng ....

 

2/ Tư vấn thiết lập hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh:

- Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh.

- Biên bản họp về việc thay đổi đăng ký kinh doanh.

- Quyết định về việc thay đổi đăng ký kinh doanh.

- Quyết định bổ nhiệm người quản lý nếu có.

- Hợp đồng lao động đối với người quản lý nếu có.

- Giấy ủy quyền hợp pháp.

=> Những hồ sơ trên đều do Luật sư chúng tôi soạn thảo cho khách hàng.

 

3/ Những ngành nghề kinh doanh lĩnh vực tư vấn xây dựng thông thường bao gồm:

=> Tư vấn lập dự án xây dựng công trình, tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

=> Tư vấn thẩm định dự án (chứng chỉ kỹ sư định giá);

=> Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, tư vấn đấu thầu;

=> Tư vấn giám sát dự án xây dựng, giám sát hoàn thiện công trình.

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: P204, nhà A6B, Nam Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 04 6656 4319 / 091 452 2626   /   F: 04 6281 7104
E: luatsu@luatdongdo.com & luatdongdo@gmail.com
Hotline: 09 11 77 11 55 - 098 301 7755


tuvi, Thoi trang