Liên hệ
Thành lập công tyluatdongdo@gmail.com

Kế toán, thuế, BHXHTrangpth@luatdongdo.vn

Tái cấu trúc, thay đổi ĐKKDhaimb@luatdongdo.com

Giấy phép, CN, VPĐDluatdongdo@gmail.com


Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty

Luật sư Đông Đô cung cấp dịch vụ trọn gói về thủ tục tăng vốn điều lệ công ty, soạn thảo hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty, nộp hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty cho khách hàng bao gồm:

 

1. Soạn thảo hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty bao gồm:

- Thông báo về việc tăng vốn điều lệ (theo mẫu).

- Quyết định về việc tăng vốn điều lệ của:
+ Hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên);
+ Chủ sở hữu công ty (đối với  công ty TNHH một thành viên);
+ Đại hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần);
+ Các thành viên hợp danh (đối với công ty hợp danh).

- Biên bản họp về việc tăng vốn điều lệ của:
+ Hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên);
+ Đại hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần);
+ Các thành viên hợp danh (đối với công ty hợp danh).
+ Giấy tờ xác nhận việc góp vốn của thành viên mới tiếp nhận vào công ty (nếu có tiếp nhận thành viên mới).

- Giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của  thành viên mới góp vốn vào công ty theo quy định như sau:
+ Đối với công dân Việt Nam ở trong nước: Bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) còn hiệu lực
+ Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài: Bản sao hợp lệ hộ chiếu, các giấy tờ xác nhận nguồn gốc Việt Nam theo quy định.
+ Đối với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam: Bản sao hợp lệ hộ chiếu, Thẻ thường trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp.

- Xuất trình bản chính và nộp bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.
 

2. Tư vấn thủ tục tăng vốn điều lệ công ty:
2.1. Tư vấn miễn phí cho khách hàng các vấn đề liên quan đến hoạt động Tăng vốn điều lệ công ty:
- Tư vấn các trường hợp tăng, giảm vốn điều lệ;
- Tư vấn các chương thức tăng, giảm vốn điều lệ;
- Tư vấn trách nhiệm pháp lý của mỗi thành viên/cổ đông có liên quan;
- Tư vấn trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật đối với việc tăng vốn;
- Các nội dung khác có liên quan.

2.2. Đại diện khách hàng hoàn tất các thủ tục Tăng vốn điều lệ công ty như:
- Chúng tôi đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan.
- Đại diện để nộp Hồ sơ Tăng vốn điều lệ công ty khách hàng;
- Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời của Sở kế hoạch và Đầu Tư, thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng;
- Nhận giấy chứng nhận thay đổi vốn điều lệ công ty tại cơ quan nhà nước cho khách hàng.

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319 / 09111771155   /   F:
E: luatdongdo@gmail.com
Hotline: 09 11 77 11 55 - 098 301 7755


Công ty luật