Liên hệ
Thành lập công tyluatdongdo@gmail.com

Kế toán, thuế, BHXHTrangpth@luatdongdo.vn

Tái cấu trúc, thay đổi ĐKKDhaimb@luatdongdo.com

Giấy phép, CN, VPĐDluatdongdo@gmail.com


Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
Báo giá dịch vụ báo cáo thuế

Luật sư Đông Đô báo giá dịch vụ báo cáo thuế tháng cho doanh nghiệp và nội dung công việc báo cáo thuế tháng của chúng tôi như sau:

 

1. Công việc của chúng tôi tiến hành cho khách hàng như sau:

- Tổng hợp hóa đơn, chứng từ tại trụ sở khách hàng để thiết lập báo cáo thuế tháng;

- Trực tiếp vào sổ sách, lập, in báo cáo thuế tháng cho khách hàng ký, đóng dấu;

- Báo cáo thu nhập cá nhân quý, báo cáo thu nhập tạm tính quý...;

- Trực tiếp nộp báo cáo thuế tháng tại cơ quan thuế thay cho khách hàng;

- Trực tiếp thay mặt khách hàng làm việc với cơ quan, cán bộ thuế về những vướng mắc thuế hàng tháng nếu có.
 

2. Giá dịch vụ báo cáo thuế tháng như sau:

- 500.000 đồng/tháng đối với doanh nghiệp không phát sinh hóa đơn đầu ra;

- 700.000 đồng/tháng đối với doanh nghiệp có phát sinh hóa đơn dưới 20 hóa đơn/tháng;

- 1.000.000 đồng/tháng đối với doanh nghiệp có phát sinh hóa đơn từ 20 - 30 hóa đơn/tháng;

- 1.300.000 đồng/tháng đối với doanh nghiệp phát sinh hóa đơn từ 30 - 50 hóa đơn/tháng;

- 1.500.000 đồng/tháng đối với doanh nghiệp phát sinh hóa đơn trên 50 tờ/tháng.

 

(Áp dụng từ ngày 01/01/2016 - 31/12/2016)

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319 / 09111771155   /   F:
E: luatdongdo@gmail.com
Hotline: 09 11 77 11 55 - 098 301 7755


Công ty luật