Liên hệ
Thành lập công tyluatdongdo@gmail.com

Kế toán, thuế, BHXHTrangpth@luatdongdo.vn

Tái cấu trúc, thay đổi ĐKKDhaimb@luatdongdo.com

Giấy phép, CN, VPĐDluatdongdo@gmail.com


Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
Cấp giấy văn phòng đại diện, chi nhánh thương nhân nước ngoài

Luật sư chúng tôi tư vấn hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép văn phòng đại diện, chi nhánh thương nhân nước ngoài như sau:

 

1/ Hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép văn phòng đại diện, chi nhánh thương nhân nước ngoài:

- Thực hiện tại Sở công thương đối với việc thành lập văn phòng đại diện.

- Thực hiện tại Bộ công thương đối với việc thành lập chi nhánh.

 

2/ Hướng dẫn lập hồ sơ cấp giấy phép văn phòng đại diện, chi nhánh thương nhân nước ngoài:

Hồ sơ được lập bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh (do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký) (theo mẫu);

- Bản sao có chứng thực Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập xác nhận (Kèm theo bản dịch ra chữ Việt Nam, được cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài chứng nhận và thực hiện việc hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam). Trong trường hợp Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương có quy định thời hạn hoạt động của thương nhân nước ngoài thì thời hạn đó phải còn ít nhất là 01 năm;

- Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương chứng minh được sự tồn tại và hoạt động thật sự của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất (Kèm theo bản dịch ra chữ Việt Nam, được cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài chứng nhận và thực hiện việc hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam);

- Bản sao có chứng thực Hộ chiếu (nếu là người nước ngoài) hoặc giấy CMND (nếu là người Việt Nam) của người đứng đầu văn phòng đại diện;

- Bản sao (không cần công chứng) Hợp đồng thuê địa điểm đặt trụ sở văn phòng đại diện;

- Bản sao có chứng thực Điều lệ hoạt động của thương nhân đối với thương nhân nước ngoài là các tổ chức kinh tế.

Đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện/Chi nhánh (Mẫu - Phụ lục VII-1)

 

3/ Căn cứ pháp luật của thủ tục hành chính:

Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25/7/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam;

Thông tư số 11/2006/TT-BTM ngày 28/9/2006 của Bộ Thương mại về việc Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại

về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam;

Thông tư Số: 133/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 13/08/2012 Quy định chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319 / 09111771155   /   F:
E: luatdongdo@gmail.com
Hotline: 09 11 77 11 55 - 098 301 7755


Công ty luật