Liên hệ
Thành lập công tyluatdongdo@gmail.com

Kế toán, thuế, BHXHTrangpth@luatdongdo.vn

Tái cấu trúc, thay đổi ĐKKDhaimb@luatdongdo.com

Giấy phép, CN, VPĐDluatdongdo@gmail.com


Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
Đăng ký thành lập văn phòng đại diện công ty

Luật sư Đông Đô cung cấp dịch vụ tư vấn đăng ký thành lập văn phòng đại diện công ty như sau:

 

1. Văn phòng đại diện

- Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo uỷ quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Tổ chức và hoạt động của văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật.

- Doanh nghiệp có quyền lập văn phòng đại diện ở trong nước và nước ngoài.

- Doanh nghiệp có thể đặt một hoặc nhiều văn phòng đại diện tại một địa phương theo địa giới hành chính.

Văn phòng đại diện không phải nộp thuế môn bài cũng như các loại thuế khác. 

 

2. Hồ sơ đăng ký thành lập văn phòng đại diện bao gồm:

- Thông báo lập văn phòng đại diện công ty;

- Biên bản họp của Hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên), của Hội đồng quản trị (đối với CTCP), của Chủ sở hữu hoặc Hội đồng thành viên (đối với Công ty TNHH 1 thành viên), của các thành viên Hợp danh (đối với Công ty hợp danh) về việc thành lập văn phòng đại diện;

- Quyết định về việc thành lập Văn phòng đại diện;

- Giấy đề nghị đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện;

- Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu Văn phòng đại diện

- Các tài liệu khác như Đăng ký kinh doanh công ty bảo sao, điều lệ bản sao, chứng minh nhân dân/ hộ chiếu người đứng đầu văn phòng đại diện...

- Giấy ủy quyền;

 

3. Nộp hồ sơ đăng ký thành lập văn phòng đại diện:

Sau khi hoàn thiện hồ sơ có chữ ký, đóng dấu công ty đầy đủ, người đi làm thủ tục lập Văn phòng đại diện nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa của Sở kế hoạch và Đầu tư nơi đặt trụ sở Văn phòng đại diện, nhận giấy hẹn và chờ ngày lấy kết quả (6 ngày làm việc).

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319 / 09111771155   /   F:
E: luatdongdo@gmail.com
Hotline: 09 11 77 11 55 - 098 301 7755


Công ty luật