Liên hệ
Thành lập công tyluatdongdo@gmail.com

Kế toán, thuế, BHXHTrangpth@luatdongdo.vn

Tái cấu trúc, thay đổi ĐKKDhaimb@luatdongdo.com

Giấy phép, CN, VPĐDluatdongdo@gmail.com


Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tư nhân

Luật sư Đông Đô cung cấp dịch vụ tư vấn thành lập - đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân cho khách hàng như sau:

 

1. Khái niệm doanh nghiệp tư nhân là:

Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp:    

a. Do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lâp một doanh nghiệp tư nhân;   
b. Không có tư cách pháp nhân;   
c. Không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.

 

2. Luật sư soạn thảo hồ sơ thành lập bao gồm:

Hồ sơ bao gồm:

• Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

• Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp của chủ doanh nghiệp tư nhân quy định tại Điều 24 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp, gồm:

• Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực đối với công dân Việt Nam.

Một trong số các giấy tờ còn hiệu lực đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài sau đây:

+ Hộ chiếu Việt Nam;

+ Hộ chiếu nước ngoài (hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài) và một trong các giấy tờ chứng minh người gốc Việt Nam ở nước ngoài.

Giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam.

Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người nước ngoài không thường trú tại Việt Nam.

• Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (nếu doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định).

• Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân (nếu doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề).         

 

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319 / 09111771155   /   F:
E: luatdongdo@gmail.com
Hotline: 09 11 77 11 55 - 098 301 7755


Công ty luật