Liên hệ
Thành lập công tyluatdongdo@gmail.com

Kế toán, thuế, BHXHTrangpth@luatdongdo.vn

Tái cấu trúc, thay đổi ĐKKDhaimb@luatdongdo.com

Giấy phép, CN, VPĐDluatdongdo@gmail.com


Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
Dịch vụ thành lập hợp tác xã

Luật sư Đông Đô cung cấp dịch vụ tư vấn thành lập hợp tác xã cho khách hàng như sau:

 

1. Trình tự thực hiện thành lập hợp tác xã:

Bước 1. Hợp tác xã nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh đã chọn theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Luật Hợp tác xã năm 2003

- Bước 2. Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận trao giấy biên nhận và hẹn ngày đến lấy kết quả

 

2. Thành phần, số lượng hồ sơ thành lập hợp tác xã:

Hồ sơ đăng ký kinh doanh theo Điều 14 Nghị định số 87/2005/NĐ-CP

- Đơn đăng ký kinh doanh theo mẫu HTXMĐ.

- Điều lệ của hợp tác xã được xây dựng theo Nghị định 77/2005/NĐ-CP ngày 09/6/2005 của Chính phủ về việc ban hành Mẫu hướng dẫn xây dựng điều lệ hợp tác xã.

- Số lượng xã viên hợp tác xã ; danh sách Ban quản trị hợp tác xã; danh sách Ban kiểm soát của hợp tác xã, theo mẫu  HTXDS .

- Biên bản đã được thông qua tại Hội nghị thành lập hợp tác xã theo quy định tại điểm đ, khoản 3  Điều 11 Luật hợp tác xã năm 2003. Biên bản do trưởng ban quản trị hợp tác xã hoặc chủ tịch hộiđồng quản trị của liên hiệp hợp tác xã ký.

- Đối với ngành, nghề mà theo các luật, pháp lệnh, nghị định quy định kinh doanh phải có điều kiện, hoặc có vốn pháp định, hoặc có chứng chỉ hành nghề, thì ngành, nghề kinh doanh phải theo quy định tại các luật, pháp lệnh, nghị định đó.

 

3. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Hợp tác xã năm 2003

- Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã

- Thông tư số 05/2005/TT-BKH ngày 15-12-2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số quy định tại Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319 / 09111771155   /   F:
E: luatdongdo@gmail.com
Hotline: 09 11 77 11 55 - 098 301 7755


Công ty luật