Liên hệ
Thành lập công tyluatdongdo@gmail.com

Kế toán, thuế, BHXHTrangpth@luatdongdo.vn

Tái cấu trúc, thay đổi ĐKKDhaimb@luatdongdo.com

Giấy phép, CN, VPĐDluatdongdo@gmail.com


Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
Dịch vụ tư vấn thành lập chi nhánh công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Luật sư Đông Đô cung cấp dịch vụ tư vấn thành lập chi nhánh công ty có vốn đầu tư nước ngoài cho khách hàng như sau:

 

1. Tư vấn về địa vị pháp lý của chi nhánh công ty vốn đầu tư nước ngoài:

- Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc doanh nghiệp FDI, hoạch toán phụ thuộc doanh nghiệp FDI.

- Chi nhánh doanh nghiệp FDI có quyền kinh doanh lĩnh vực mà doanh nghiệp đã đăng ký.

- Chi nhánh doanh nghiệp FDI được quyền lập địa điểm/ cửa hàng  trực thuộc.

- Chi nhánh doanh nghiệp FDI có quyền và nghĩa vụ khác theo quy định.

 

2. Soạn thảo hồ sơ thành lập chi nhánh công ty có vốn đầu tư nước ngoài bao gồm:

- Thông báo lập Chi nhánh theo mẫu và do luật sư Đông Đô soạn thảo. 

- Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản về việc lập Chi nhánh:

+ Của Chủ sở hữu Công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch Công ty đối với Công ty TNHH1 thành viên.

+ Của Hội đồng thành viên Công ty đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên.

+ Của Hội đồng quản trị đối với Công ty Cổ phần

+ Của các thành viên hợp danh đối với Công ty hợp danh

- Bản sao hợp lệ (bản sao có công chứng hoặc chứng thực của cơ quan cấp) quyết định bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh.

- Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư của doanh nghiệp (trường hợp doanh nghiệp không có trụ sở chính tại Hà Nội) ;

- Bản sao Điều lệ công ty đối với công ty TNHH, Công ty Cổ phần, công ty Hợp danh (trường hợp doanh nghiệp không có trụ sở chính tại Hà Nội);

- Đối với chi nhánh kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề phải có thêm bản sao hợp lệ (bản sao có công chứng hoặc chứng thực của cơ quan cấp) chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu chi nhánh hoặc cấp phó của người đứng đầu chi nhánh.

 

3.  Hướng dẫn doanh nghiệp FDI nôp hồ sơ thành lập chi nhánh:

- Đại diện theo ủy quyền để thực hiện việc nộp hồ sơ thành lập chi nhánh;

Theo dõi, kiểm tra hồ sơ thành lập  chi nhánh trong quá trình xin cấp phép;

- Nhận kết quả giấy phép hoạt động chi nhánh tại cơ quan cấp phép;

- Soạn thảo hồ sơ, biểu mẫu sau khi cấp phép chi nhánh;

- Khắc dấu chi nhánh, mã số thuế chi nhánh doanh nghiệp FDI.

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319 / 09111771155   /   F:
E: luatdongdo@gmail.com
Hotline: 09 11 77 11 55 - 098 301 7755


Công ty luật