Liên hệ
Thành lập công tyluatdongdo@gmail.com

Kế toán, thuế, BHXHTrangpth@luatdongdo.vn

Tái cấu trúc, thay đổi ĐKKDhaimb@luatdongdo.com

Giấy phép, CN, VPĐDluatdongdo@gmail.com


Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
Dịch vụ tư vấn thay đổi chủ tịch Hội đồng thành viên công ty

Chủ tịch Hội đồng thành viên là chức danh do Hội đồng thành viên công ty TNHH bầu từ trong số các thành viên công ty.

Luật sư Đông Đô tư vấn hồ sơ, trình tự thủ tục thay đổi Chủ tịch Hội đồng thành viên như sau:

 

A. Hồ sơ thay đổi chủ tịch Hội đồng thành viên bao gồm:

1. Thông báo thay đổi chủ tịch Hội đồng thành viên theo mẫu;     
2. Biên bản họp Hội đồng thành viên về việc thay đổi chức danh Chủ tịch Hội đồng thành viên;     
3. Bản chính Đơn xin từ chức hoặc Đơn xin thay thế người đại diện của pháp nhân (nếu có);     
4. Thông tin và danh sách thành viên được đề cử, bầu làm Chủ tịch Hội đồng thành viên mới;    
5. Các văn bản khác có liên quan. 

 

B. Luật Đông Đô tư vấn quy định pháp luật đối với Chủ tịch Hội đồng thành viên:

1. Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng thành viên;

2. Chuẩn bị hoặc tổ chức việc chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập và chủ toạ cuộc họp Hội đồng thành viên;

3. Tổ chức việc thông qua quyết định của Hội đồng thành viên;

4. Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng thành viên;

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319 / 09111771155   /   F:
E: luatdongdo@gmail.com
Hotline: 09 11 77 11 55 - 098 301 7755


Công ty luật