Liên hệ
Thành lập công tyluatdongdo@gmail.com

Kế toán, thuế, BHXHTrangpth@luatdongdo.vn

Tái cấu trúc, thay đổi ĐKKDhaimb@luatdongdo.com

Giấy phép, CN, VPĐDluatdongdo@gmail.com


Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
Gia hạn giấy phép Website tin tức tổng hợp

Công ty Luật Hoàng Sa hướng dẫn thủ tục gia hạn và cung cấp dịch vụ gia hạn giấy phép trang tin điện tử tổng hợp cho khách hàng như sau:

 

1. Trình tự, thủ tục gia hạn giấy phép trang tin điện tử:

- Bước 1: Công dân, tổ chức thực hiện TTHC cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

- Bước 2: Công dân, tổ chức lựa chọn một trong các hình thức nộp hồ sơ phù hợp.

Cán bộ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông tiếp nhận và kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ.

 + Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: viết phiếu nhận hoặc phản hồi thông tin và hẹn trả kết quả.

 + Nếu hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ: trả lại hồ sơ và hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

- Bước 3: Công dân, tổ chức nhận kết quả theo giấy hẹn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông hoặc sử dụng dịch vụ bưu chính.

 

2. Hồ sơ đăng ký gia hạn trang tin điện tử:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Văn bản đề nghị gia hạn (nêu rõ thời gian gia hạn).

- Bản sao (xuất trình kèm bản chính để đối chiếu) hoặc bản sao có chứng thực giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp đã được cấp.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ gốc)

c) Điều kiện gia hạn:

- 30 (ba mươi) ngày trước khi hết hạn giấy phép, tổ chức, doanh nghiệp muốn gia hạn giấy phép đã được cấp, gửi văn bản đề nghị gia hạn, nêu rõ thời hạn gia hạn kèm theo bản sao giấy phép đã cấp đến cơ quan cấp giấy phép.

- Giấy phép được gia hạn không quá 02 (hai) lần; mỗi lần không quá 02 (hai) năm.

 

3. Dịch vụ Luật sư:

- Tư vấn, soạn thảo hồ sơ gia hạn

- Đại diện việc nộp hồ sơ, theo dõi hồ sơ, nhận kết quả về việc gia hạn.

- Thực hiện khiếu nại, tố cáo theo yêu cầu của khách hàng.

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319 / 09111771155   /   F:
E: luatdongdo@gmail.com
Hotline: 09 11 77 11 55 - 098 301 7755


Công ty luật