Liên hệ
Thành lập công tyluatdongdo@gmail.com

Kế toán, thuế, BHXHTrangpth@luatdongdo.vn

Tái cấu trúc, thay đổi ĐKKDhaimb@luatdongdo.com

Giấy phép, CN, VPĐDluatdongdo@gmail.com


Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
Giấy phép hoạt động trung tâm dạy ngoại ngữ

Luật sư tư vấn và cung cấp dịch vụ xin giấy phép hoạt động trung tâm dạy ngoại ngữ tại Sở giáo dục và Đào tạo như sau:

 

1/ Dịch vụ của Luật sư bao gồm:

- Tư vấn, soạn thảo hồ sơ xin giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ theo quy định pháp luật.

- Đại diện doanh nghiệp làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc xin giấy phép hoạt động của trung tâm dạy ngoại ngữ.

- Đại diện, thay mặt nộp hồ sơ về việc xin giấy phép hoạt động của trung tâm dạy ngoại ngữ.

- Đại diện, thay mặt nhận kết quả về xin giấy phép hoạt động của trung tâm dạy ngoại ngữ.

- Đại diện pháp lý cho doanh nghiệp trong các giao dịch, tranh chấp trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh dịch vụ dạy ngoại ngữ và các vấn đề liên quan.

 

2/ Hồ sơ xin giấy phép hoạt động dạy ngoại ngữ bao gồm:

2.1. Tờ trình xin thành lập trung tâm (theo mẫu);

2.2. Đề án thành lập trung tâm có các nội dung:

- Tên, loại hình, địa điểm, sự cần thiết, cơ sở pháp lý việc thành lập trung tâm;

- Mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng;

- Chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo;

- Cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính;

- Cơ cấu tổ chức trung tâm: Giam đốc, Phó giám đốc (nếu cần), các tổ (phòng) chuyên môn; Phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển của trung tâm;

2.3. Nội quy tổ chức hoạt động trung tâm;

2.4. Hồ sơ Giám đốc trung tâm:

- Sơ yếu lý lịch;

- Giấy khám sức khỏe;

-  Ý kiên nhận xét UBND phường, xã về ý thức thi hành pháp luật

- Bằng cấp

- CMND và hộ khẩu;

5. Giấy tờ công ty:

- Đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập;

- Biên bản họp công ty về việc thành lập trung tâm;

- Quyết định họp công ty về việc thành lập trung tâm;

- Quyêt định bổ nhiệm Giám đốc trung tâm;

- Hợp đồng thuê văn phòng, trụ sở trung tâm;

- Giấy chứng nhận sở hữu nhà thuê;

6. Công văn gửi UBND xã, phường và UBND xã phường xác nhận, đồng ý: thực hiện hoạt động đào tạo ngoại ngữ tại địa điểm trung tâm (trong công văn Công ty cam kết đảm bảo về môi trường sư phạm, điều kiện trật tự an ninh, vệ sinh môi trường) (Có mẫu)

7. Xác nhận nguồn tài chính cần có tối thiểu để chi cho hoạt động thường xuyên trong năm đầu tiên;

8. Hồ sơ cán bộ, giáo viên:

- Kê khai Danh sách theo mẫu

- Bằng cấp

- CMND và hộ khẩu;

- Sơ yếu lý lịch;

- Giấy khám sức khỏe;

9. Bảng kê chương trình giảng dạy (có mẫu); Nội dung giảng dạy, thời khóa biểu;

10. Bảng kê cơ sở vật chất, thiết bị giảng dạy, phòng chống cháy nổ, y tế (có mẫu);

 

Lưu ý điều kiện:

1. Người đứng đầu trung tâm đào tạo ngoại ngữ (Giám đốc trung tâm) phải tốt nghiệp đại học ngoại ngữ + Có kinh nghiệm hoạt động, làm việc trong ngành giáo dục 03 năm;

2. Giáo viên giảng dạy ngoại ngữ tại Trung tâm phải tốt nghiệp Cao đẳng, đại học Sư phạm ngoại ngữ trở lên. Nếu không thì phải tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học khác liên quan, phù hợp với nội dung giảng dạy +  Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319 / 09111771155   /   F:
E: luatdongdo@gmail.com
Hotline: 09 11 77 11 55 - 098 301 7755


Công ty luật