Liên hệ
Thành lập công tyluatdongdo@gmail.com

Kế toán, thuế, BHXHTrangpth@luatdongdo.vn

Tái cấu trúc, thay đổi ĐKKDhaimb@luatdongdo.com

Giấy phép, CN, VPĐDluatdongdo@gmail.com


Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

Luật sư Đông Đô cung cấp dịch vụ tư vấn thủ tục xin giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho khách hàng như sau:

 

1. Tư vấn quy trình, thủ tục xin giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế:

- Doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế đến cơ quan nhà nước về du lịch cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính;

- Trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước về du lịch cấp tỉnh hoàn thành việc thẩm định hồ sơ và gửi văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ đến cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở trung ương để xem xét, cấp giấy phép; trường hợp không đủ tiêu chuẩn để đề nghị cấp giấy phép thì cơ quan nhà nước về du lịch cấp tỉnh thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho doanh nghiệp biết;

- Trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ và văn bản đề nghị của cơ quan nhà nước về du lịch cấp tỉnh, cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở trung ương có trách nhiệm xem xét, cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp; trường hợp từ chối cấp giấy phép thì phải thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do cho cơ quan nhà nước về du lịch cấp tỉnh và doanh nghiệp biết.

 

2. Soạn thảo hồ sơ xin giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế bao gồm:

-  Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế (do Luật sư soạn thảo).

- Bản sao giấy đăng ký kinh doanh.

- Phương án kinh doanh lữ hành quốc tế (do Luật sư cùng phối hợp soạn thảo).

- Chương trình du lịch cho khách quốc tế (do Luật sư cùng phối hợp soạn thảo).

- Giấy tờ chứng minh thời gian hoạt động của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành.

- Bản sao thẻ hướng dẫn viên và hợp đồng của hướng dẫn viên với doanh nghiệp lữ hành.

- Bản sao chứng minh thư của người điều hành doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế.

- Giấy xác nhận ký quỹ số tiền 250 triệu đồng của Ngân hàng thương mại được phép hoạt động tại Việt Nam.

 

3. Thời gian cấp phép kinh doanh lữ hành quốc tế:

- 20 ngày làm việc.

- Số lượng hồ sơ: 4 bộ

 

3. Cơ quan thẩm định và cấp giấy phép:

Sở văn hoá thể thao du lịch & Tổng cục du lịch Việt Nam

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319 / 09111771155   /   F:
E: luatdongdo@gmail.com
Hotline: 09 11 77 11 55 - 098 301 7755


Công ty luật