Liên hệ
Thành lập công tyluatdongdo@gmail.com

Kế toán, thuế, BHXHTrangpth@luatdongdo.vn

Tái cấu trúc, thay đổi ĐKKDhaimb@luatdongdo.com

Giấy phép, CN, VPĐDluatdongdo@gmail.com


Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
Hồ sơ thành lập văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài

Luật sư Đông Đô cung cấp dịch vụ tư vấn và hướng dẫn khách hàng lập hồ sơ thành lập văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài để nộp tại Sở công thương.

 

Khách hàng cần lập một bộ hồ sơ để thành lập Văn phòng đại diện bao gồm:

1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng Đại diện.

2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép thành lập của thương nhân nước ngoài.

3. Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc văn bản xác nhận tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế trong năm tài chính gần nhất do cơ quan có thẩm quyền nơi TNNN thành lập cấp hoặc được tổ chức độc lập, có thẩm quyền cấp hoặc xác nhận chứng minh sự tồn tại và hoạt động thực sự của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất.

4. Bản sao điều lệ hoạt động của thương nhân nước ngoài (nếu có);

5. Bản sao hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân của người đứng đầu Văn phòng đại diện.

6. Bản sao hợp đồng thuê địa điểm đặt trụ sở Văn phòng đại diện.

7. Quyết định thành lập văn phòng đại diện và bổ nhiệm trưởng văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài.

8. Giấy ủy quyền hoặc giấy giới thiệu cho người đi thực hiện thành lập văn phòng đại diện.

9. Số lượng hồ sơ: 2 bộ chính

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319 / 09111771155   /   F:
E: luatdongdo@gmail.com
Hotline: 09 11 77 11 55 - 098 301 7755


Công ty luật