Liên hệ
Thành lập công tyluatdongdo@gmail.com

Kế toán, thuế, BHXHTrangpth@luatdongdo.vn

Tái cấu trúc, thay đổi ĐKKDhaimb@luatdongdo.com

Giấy phép, CN, VPĐDluatdongdo@gmail.com


Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
Mẫu đơn xin cấp lại giấy phép hoạt động văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP THÀNH LẬP

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

 

Kính gửi: Sở Công thương Hà Nội

 

Tên thương nhân: (ghi bằng chữ in hoa, tên trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh):................................................................... …

Tên thương nhân viết tắt (nếu có):...........................………….

Quốc tịch của thương nhân:................................................…………

Địa chỉ trụ sở chính: (địa chỉ trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh)................................…………

Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh số:...............................………….

Do.....................cấp ngày.....tháng......năm....... tại..............…………

Lĩnh vực hoạt động chính:.........................................................…………

Vốn điều lệ...............................................................………….

Số tài khoản:....................     tại Ngân hàng:............................................ ……

Điện thoại:............................... Fax:.................................... ……….

Email:................................... Website: (nếu có)....................................…………

Đại diện theo pháp luật: (đại diện có thẩm quyền)

Họ và tên:..........................................................…………

Chức vụ:...............................................................................................

Quốc tịch:..................................................................

 

Tên Văn phòng đại diện (ghi theo tên trên Giấy phép thành lập)........……

Tên viết tắt: (nếu có)............................................................................

Tên giao dịch bằng tiếng Anh:.....................................................

Địa điểm đặt trụ sở Văn phòng đại diện: (ghi rõ số nhà, đường/phố, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố)........................................................

Giấy phép thành lập số:...........................................................

Do.............................cấp ngày.....tháng......năm....... tại..............…………

Số tài khoản ngoại tệ:................................tại Ngân hàng:......................

Số tài khoản tiền Việt Nam:.......................tại Ngân hàng:................................

Điện thoại:........................................... Fax:..............................................

Email:................................................... Website: (nếu có)......................

Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện: (ghi cụ thể lĩnh vực hoạt động theo Giấy phép )............................................................... …………………..

Người đứng đầu Văn phòng đại diện:

Họ và tên:..............................Giới tính:.......................... ……..

Quốc tịch:....................................................................………..

Số hộ chiếu/Chứng minh thư nhân dân:.................................... ………

Do .........................................cấp ngày.....tháng......năm....... tại....………..

 

Chúng tôi đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập với lý do như sau:

.......................................................…

 

Chúng tôi xin cam kết:

1. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác của nội dung Đơn đề nghị và tài liệu kèm theo.

 

2. Chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam và các quy định của Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện.

 

            Tài liệu gửi kèm bao gồm: (Thương nhân chỉ liệt kê các tài liệu thực tế gửi kèm)

            1. Bản gốc Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đã được cấp (trong trường hợp cấp lại Giấy phép thành lập do thay đổi tên gọi hoặc thay đổi nơi đăng ký thành lập của TNNN từ một nước sang một nước khác, thay đổi hoạt động của TNNN);

2. Bản chụp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đã được cấp kèm theo bản chính để đối chiếu (trong trường hợp cấp lại Giấy phép thành lập do thay đổi địa điểm đặt trụ sở của VPĐD từ một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này đến một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác và trường hợp giấy phép thành lập VPĐD bị mất, rách hoặc bị tiêu hủy);

            3. Xác nhận của cơ quan đã cấp Giấy phép về việc xoá đăng ký Văn phòng đại diện tại địa phương cũ (trong trường hợp cấp lại Giấy phép thành lập do thay đổi địa điểm đặt trụ sở của VPĐD từ một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này đến một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác);

4. Bản chụp hợp đồng thuê địa điểm mới của Văn phòng đại diện  kèm bản chính để đối chiếu (trong trường hợp điều chỉnh Giấy phép do thay đổi địa điểm đặt trụ sở của VPĐD từ một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này đến một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác);

5. Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài (trong trường hợp cấp lại Giấy phép thành lập trong trường hợp thay đổi tên gọi hoặc thay đổi nơi đăng ký thành lập của thương nhân nước ngoài từ một nước này sang nước khác, thay đổi hoạt động của TNNN).

 

                                    Đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài                                                                 (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)[1]

 [1] Trong trường hợp mất, rách, tiêu huỷ theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP, người đứng đầu Văn phòng đại diện/Chi nhánh được quyền đứng tên ký đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lập. Trong trường hợp thương nhân đứng tên ký đơn nhưng không có dấu, đơn phải kèm theo văn bản của cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân đăng ký thành lập chứng thực chữ ký của người đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài. Văn bản này phải được hợp pháp hoá lãnh sự và dịch ra tiếng Việt  theo quy định tại khoản 3 Mục I Thông tư số 11/2006/TT-BTM.

 

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319 / 09111771155   /   F:
E: luatdongdo@gmail.com
Hotline: 09 11 77 11 55 - 098 301 7755


Công ty luật