Liên hệ
Thành lập công tyluatdongdo@gmail.com

Kế toán, thuế, BHXHTrangpth@luatdongdo.vn

Tái cấu trúc, thay đổi ĐKKDhaimb@luatdongdo.com

Giấy phép, CN, VPĐDluatdongdo@gmail.com


Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
Mẫu thông báo hoạt động do thay đổi trưởng đại diện của văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài

 

                         Tiêu đề Văn phòng (ghi rõ địa chỉ, điện thoại...)

Hà nội, ngày ....tháng.....năm

 

GIẤY THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG

(Thay đổi Trưởng đại diện)

 

Kính gửi: Sở Công thương Hà Nội.

Văn phòng Đại diện (ghi theo tên trên giấy phép): .............. tại Hà nội (quốc tịch: ....... ) được thành lập theo giấy phép số ............ ngày ....... tháng ....... năm ...... của … (tên Cơ quan cấp phép) cấp thông báo thay đổi người đứng đầu của Văn phòng như sau:

Trưởng đại diện mới:

Quốc tịch:      ...........             Số hộ chiếu:                          Mức lương:

Trưởng đại diện cũ là Ông (bà) ....... kể từ ngày...... thôi làm việc tại văn phòng.

 

 

 

Người đứng đầu Văn phòng cũ

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319 / 09111771155   /   F:
E: luatdongdo@gmail.com
Hotline: 09 11 77 11 55 - 098 301 7755


Công ty luật