Liên hệ
Thành lập công tyluatdongdo@gmail.com

Kế toán, thuế, BHXHTrangpth@luatdongdo.vn

Tái cấu trúc, thay đổi ĐKKDhaimb@luatdongdo.com

Giấy phép, CN, VPĐDluatdongdo@gmail.com


Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
Thủ tục bổ sung cổ đông công ty là người nước ngoài

Luật sư chúng tôi cung cấp dịch vụ trọn gói cho khách hàng trong việc bổ sung cổ đông công ty là cá nhân nước ngoài như sau:

 

1/ Tư vấn trước khi triển khai hồ sơ:

- Tư vấn điều kiện cá nhân nước ngoài muốn trở thành cổ đông công ty theo quy định.

- Tư vấn các quyền lợi, nghĩa vụ của  nhân nước ngoài, của công ty trước khi triển khai hồ sơ.

- Tư vấn điều kiện của công ty dự kiến có cổ đông cá nhân nước ngoài sẽ tham gia vào.

- Tư vấn các ngành nghề kinh doanh được và không được khi có yếu tố nước ngoài.

- Tư vấn cho cả công ty và cá nhân cổ đông các công việc cần chuẩn bị trước để triển khai hồ sơ.

 

2/ Hồ sơ thay đổi, bổ sung cá nhân nước ngoài vào làm cổ đông công ty bao gồm:

- Giấy đề nghị thay đổi theo mẫu.

- Điều lệ công ty sửa đổi.

- Danh sách cổ đông công ty sửa đổi.

- Hợp đồng chuyển nhượng hoặc tài liệu tương đương khác.

- Các tài liệu khác theo quy định.

 

3/ Dịch vụ của luật sư bao gồm:

- Đại diện soạn thảo hồ sơ.

- Đại diện thủ tục nộp hồ sơ, nhận kết quả về việc thay đổi thành viên.

- Đại diện cho khách hàng tiến hành các công việc khác theo yêu cầu cụ thể.

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319 / 09111771155   /   F:
E: luatdongdo@gmail.com
Hotline: 09 11 77 11 55 - 098 301 7755


Công ty luật