Liên hệ
Thành lập công tyluatdongdo@gmail.com

Kế toán, thuế, BHXHTrangpth@luatdongdo.vn

Tái cấu trúc, thay đổi ĐKKDhaimb@luatdongdo.com

Giấy phép, CN, VPĐDluatdongdo@gmail.com


Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
Thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động Website tin tức tổng hợp

Công ty Luật Hoàng Sa hướng dẫn thủ tục và cung cấp dịch vụ xin cấp lại giấy phép trang tin điện tử tổng hợp cho khách hàng như sau:

 

1. Trình tự, thủ tục xin cấp lại giấy phép trang tin điện tử:

- Bước 1: Công dân, tổ chức thực hiện TTHC cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

- Bước 2: Công dân, tổ chức lựa chọn một trong các hình thức nộp hồ sơ phù hợp.

Cán bộ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông tiếp nhận và kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ.

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: viết phiếu nhận hoặc phản hồi thông tin và hẹn trả kết quả.

 + Nếu hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ: trả lại hồ sơ và hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

- Bước 3: Công dân, tổ chức nhận kết quả theo giấy hẹn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông hoặc sử dụng dịch vụ bưu chính.

 

2. Hồ sơ xin cấp lại giấy phép trang tin điện tử:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp (nêu rõ số giấy phép, ngày cấp của giấy phép đã cấp và lý do đề nghị cấp lại giấy phép).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ gốc)

c) Điều kiện thực hiện:

-Trường hợp giấy phép bị mất hoặc bị hư hỏng không còn sử dụng được, tổ chức, doanh nghiệp có giấy phép gửi văn bản đề nghị cấp lại giấy phép đến cơ quan cấp giấy phép.

-Trường hợp giấy phép bị hư hỏng thì phải gửi kèm theo bản giấy phép bị hư hỏng.

 

3. Dịch vụ Luật sư:

- Tư vấn, soạn thảo hồ sơ xin cấp lại.

- Đại diện việc nộp hồ sơ, theo dõi hồ sơ, nhận kết quả về việc cấp lại giấy phép.

- Thực hiện khiếu nại, tố cáo theo yêu cầu của khách hàng.

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319 / 09111771155   /   F:
E: luatdongdo@gmail.com
Hotline: 09 11 77 11 55 - 098 301 7755


Công ty luật