Liên hệ
Thành lập công tyluatdongdo@gmail.com

Kế toán, thuế, BHXHTrangpth@luatdongdo.vn

Tái cấu trúc, thay đổi ĐKKDhaimb@luatdongdo.com

Giấy phép, CN, VPĐDluatdongdo@gmail.com


Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
Thủ tục thành lập chi nhánh công ty cổ phần tại Hà Nội

Luật sư Đông Đô cung cấp dịch vụ tư vấn và hướng dẫn khách hàng trong việc thực hiện thủ tục thành lập chi nhánh công ty cổ phần tại Hà Nội như sau:

 

1. Chuẩn bị tài liệu trước khi thành lập chi nhánh công ty cổ phần tại Hà Nội như sau:

- Khách hàng chuẩn các thông tin về tên chi nhánh, trụ sở đăng ký chi nhánh, ngành nghề kinh doanh chi nhánh, lựa chọn Giám đốc chi nhánh...

- Chuẩn bị giấy phép kinh doanh công ty, chứng minh thư của Giám đốc chi nhánh bản sao có chứng thực.

- Chuẩn bị chứng chỉ hành nghề đối với chi nhánh có đăng ký ngành nghề kinh doanh cần có chứng chỉ.

 

2. Chuẩn bị hồ sơ thành lập chi nhánh công ty cổ phần tại Hà Nội bao gồm:

- Biên bản họp của Hội đồng quản trị về việc thành lập chi nhánh công ty cổ phần tại Hà Nội;

- Quyết định của Hội đồng quản trị về việc thành lập chi nhántại Hà Nội.

- Thông báo lập chi nhánh (trong đó có: Tên chi nhánh, địa chỉ chi nhánh, ngành nghề kinh doanh của chi nhánh, người đứng đầu chi nhánh ...)

- Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh;

- Chứng chỉ hành nghề, giấy phép kinh doanh đối với những chi nhánh kinh doanh ngành nghề có chứng chỉ hành nghề, có điều kiện theo luật định.

- Kèm theo hồ sơ có: Chứng minh thư của người đứng đầu chi nhánh, đăng ký kinh doanh công ty bản sao có chứng thực.

 

3. Trình tự tiến hành việc lập chi nhánh công ty cổ phần tại Hà Nội:

- Sau khi hoàn tất hồ sơ như trên thì Luật Đông Đô đại diện khách hàng nộp hồ sơ tại Sở kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

- Luật Đông Đô có trách nhiệm theo dõi tình trạng xử lý hồ sơ, báo cáo về tình trạng hồ sơ lập chi nhánh công ty cổ phần với khách hàng từng ngày.

- Thời gian thực hiện: dự kiến là 7 ngày làm việc

- Kết quả nhận được: Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh, mã số thuế chi nhánh, dấu chi nhánh, mẫu dấu chi nhánh.

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319 / 09111771155   /   F:
E: luatdongdo@gmail.com
Hotline: 09 11 77 11 55 - 098 301 7755


Công ty luật