Liên hệ
Thành lập công tyluatdongdo@gmail.com

Kế toán, thuế, BHXHTrangpth@luatdongdo.vn

Tái cấu trúc, thay đổi ĐKKDhaimb@luatdongdo.com

Giấy phép, CN, VPĐDluatdongdo@gmail.com


Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
Thủ tục thành lập văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài tại Hà Nội

Luật sư Đông Đô cung cấp dịch vụ tư vấn và đại diện cho khách hàng trong việc thực hiện thủ tục thành lập văn phòng đại diện nước ngoài tại Hà Nội như sau:

 

1. Chuẩn bị tài liệu trước khi tiến hành soạn hồ sơ thành lập văn phòng đại diện tại Hà Nội bao gồm:

- Giấy đăng ký kinh doanh của thương nhân nước ngoài được dịch sang tiếng Việt, hợp pháp hóa lãnh sự, công chứng.

- Báo cáo tài chính có kiểm toán của thương nhân nước ngoài được dịch sang tiếng Việt, hợp pháp hóa lãnh sự, công chứng.

- Hộ chiếu của người dự kiến sẽ bổ nhiệm làm trưởng đại diện tại Việt Nam được chứng thực.

- Hợp đồng thuê trụ sở văn phòng đại diện được công chứng hoặc chứng thực.

 

2. Soạn thảo hồ sơ thành lập văn phòng đại diện tại Hà Nội bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng Đại diện tại Hà Nội

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép thành lập của thương nhân nước ngoài (TNNN).

- Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc văn bản xác nhận tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế trong năm tài chính gần nhất do cơ quan có thẩm quyền nơi TNNN thành lập cấp hoặc được tổ chức độc lập, có thẩm quyền cấp hoặc xác nhận chứng minh sự tồn tại và hoạt động thực sự của TNNN trong năm tài chính gần nhất.

- Bản sao điều lệ hoạt động của Thương nhân nước ngoài (nếu có);

- Bản sao hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân của người đứng đầu Văn phòng đại diện

- Bản sao hợp đồng thuê địa điểm đặt trụ sở Văn phòng đại diện tại Hà Nội.

- Doanh nghiệp phải tự chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của hồ sơ.  

* Các giấy tờ do cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp hay xác nhận đối với hồ sơ Văn phòng đại diện, Chi nhánh theo quy định tại Nghị định số 72/2006/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư 11/2006/TT-BTM phải được hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và dịch ra tiếng Việt; bản dịch, bản sao phải được công chứng theo quy định của pháp luật Việt Nam.

 

3. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ thành lập văn phòng đại diện tại Hà Nội:

- Sở Công Thương Hà Nội.

- Thời gian thực hiện là 10 ngày làm việc.

- Số lượng hồ sơ là 1 bộ chính.

- Lệ phí là 1 triệu đồng/giấy phép.

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319 / 09111771155   /   F:
E: luatdongdo@gmail.com
Hotline: 09 11 77 11 55 - 098 301 7755


Công ty luật