Liên hệ
Thành lập công tyluatdongdo@gmail.com

Kế toán, thuế, BHXHTrangpth@luatdongdo.vn

Tái cấu trúc, thay đổi ĐKKDhaimb@luatdongdo.com

Giấy phép, CN, VPĐDluatdongdo@gmail.com


Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
Tư vấn thành lập doanh nghiệp

Luật sư chúng tôi cam kết tư vấn và đại diện cho khách hàng trong việc thành lập doanh nghiệp bao gồm:

 

1. Tư vấn quy định của pháp luật đối với các loại hình doanh nghiệp:

- Tư vấn mô hình, cơ cấu tổ chức doanh nghiệp;

- Tư vấn phương thức hoạt động, điều hành doanh nghiệp;

- Tư vấn về các mối quan hệ giữa các chức danh quản lý doanh nghiệp;

- Tư vấn về quyền và nghĩa vụ của các cổ đông, thành viên doanh nghiệp;

- Tư vấn về phương án chia lợi nhuận và xử lý các nghĩa vụ phát sinh.

- Tư vấn về vốn điều lệ, vốn pháp định, các loại thuế đối với doanh nghiệp.

   

2. Tư vấn hoàn thiện hồ sơ thành lập doanh nghiệp bao gồm:

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp các loại hình như sau:

- Hồ sơ thành lập công ty cổ phần;

- Hồ sơ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

- Hồ sơ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên;

- Hồ sơ thành lập công ty hợp danh;

- Hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân;

- Hồ sơ thành lập và đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể;

- Hồ sơ về chứng chỉ hành nghề, vốn pháp định, điều kiện kinh doanh.

 

3. Đại diện thực hiện các thủ tục thành lập doanh nghiệp:

- TiếnTiến hành nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và đăng ký mã số thuế doanh nghiệp;

- Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp cho khách hàng; 

- Nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Đã bao gồm mã số thuế) tại sở kế hoạch và Đầu tư;  

- Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký khắc dấu và liên hệ khắc dấu cho Doanh nghiệp;  

- Nhận giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và dấu Công ty;

 

4. Cam kết sau thành lập doanh nghiệp:

- Soạn thảo hồ sơ pháp lý cho Doanh nghiệp (Biểu mẫu họp nội bộ, mẫu báo cáo thuế ban đầu, các biểu mẫu liên quan khi có yêu cầu của khách hàng); 

- Cung cấp văn bản pháp luật có liên quan theo yêu cầu; 

- Hướng dẫn các thủ tục trước khi hoạt động tại trụ sở công ty;

- Tư vấn thuế, kế toán, nội bộ doanh nghiệp trong suốt quá trình hoạt động.

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319 / 09111771155   /   F:
E: luatdongdo@gmail.com
Hotline: 09 11 77 11 55 - 098 301 7755


Công ty luật